bannercarrentguru

บริการรถเช่าพร้อมคนขับ

เรายินดีบริการรถเช่าพร้อมคนขับ โดยรถยนต์ของเราเป็นรถยนต์ใหม่ทุกคัน รวมทั้งรถยนต์ทุกคันได้ผ่านการตรวจสอบและบำรุงรักษาโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบริการรถเช่าพร้อมคนขับ ของเราทุกคันจะไม่เสียหรือขัดข้องในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งพนักงานที่ให้บริการเช่ารถขับเองของเราทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมการใช้งานรถยนต์และพฤติกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศทุกคน

*บริการให้เช่ารถหรูพร้อมคนขับสำหรับนักธุรกิจ

*บริการให้เช่ารถหรูพร้อมคนขับและผู้ติดตามดูแลสำหรับคุณผู้หญิง

บริการเช่ารถลีมูซีน (Limousine) พร้อมคนขับ

*บริการให้เช่ารถหรูถ่ายโฆษณา, ถ่ายละคร

*บริการให้เช่ารถหรูพร้อมคนขับและบริการดูแลผู้สูงอายุ และครอบครัว