บริษัท สยาม กูรู โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัทฯ เราประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าถือหุ้นบริษัทในเครือและบริษัทฯอื่นตามความเหมาะสม จะดำเนินธุรกิจโดยการกระจายความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้และเลือกดำเนินธุรกิจที่เรามีความถนัดและเชี่ยวชาญเท่านั้นเพื่อความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร และขอให้คำมั่นว่าเราจะ

เป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลความโปร่งใส่รับผิดชอบต่อลูกค้าและรับผิดชอบต่อสังคมในทุกภาคส่วน เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติเราทุกคน

SIAMGURU-ISO
SIAMGURU

ไลเซนส์ กูรู

บริการขอใบอนุญาต

ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ

 

โออีเอ็ม กูรู

บริการผลิตสินค้า

แพ็ค กูรู

บริการแพ็คสินค้า

ช็อปป์ กูรู

ช็อปปิ้งออนไลน์

คาร์เรนท์ กูรู

บริการรถเช่า