บริการขึ้นทะเบียนเครื่องจักร

บริการขอขึ้นทะเบียนเครื่องจักร ทุกประเภท

License Guru บริการขอขึ้นทะเบียนเครื่องจักร ทุกประเภท เราช่วยให้คุณประหยัดเวลา สะดวกสบาย บริการที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน
ดำเนินงานโดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

จดทะเบียนเครื่องจักรแล้วได้ประโยขน์อะไร?

 1. ได้รับเงินทุนหมุนเวียนและเครื่องจักรใหม่
  ผู้ประกอบการที่นำเครื่องจักรมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินเพื่อได้รับเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 2. ได้รับสิทธิพิเศษด้านการเงิน
  ผู้ประกอบการจะได้วงเงินกู้รายละไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยกู้ได้สูงสุดถึง 90% ของใบสั่งซื้อเครื่องจักร ดอกเบี้ย 4% ต่อปีตลอดอายุสัญญาและผ่อนนานถึง 7 ปี
 3. ได้รับการยกเว้นภาษี
  ผู้ประกอบการจะได้ยกเว้นอากรขาเข้าของเครื่องจักรและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินทุนโดยไม่รวมค่าที่ดิน
 4. ได้รับ Fast Track จดทะเบียน
  ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรผ่านช่องทางพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภายใน 3 วัน
 5. ได้รับคำแนะนำ
  ผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์

ทำไมต้องใช้บริการ ไลเซนส์กูรู

สะดวกสบาย

เราจะอำนวยความสะดวกทุกอย่าง
คุณแทบไม่ต้องทำอะไร เพียงแค่
เตรียมเอกสารตามที่ระบุให้

รวดเร็ว

เราดำเนินการรวดเร็ว และมีการ
ติดตามผล เพื่อคอยรายงานคุณ
เพื่อให้่คุณเกิดความอุ่นใจ

เชี่ยวชาญ

เรามีทีมดำเนินการที่มากประสบการณ์
กว่า 10 ปี คุณสามารถมั่นใจได้ว่า
งานของคุณจะสำเร็จและถูกกฏหมาย