จัดหาและนําเข้าวัตถุดิบสารสกัด ธรรมชาติจากทั่วโลก

ดำเนินการ คัดเลือกและนำเข้า สารสกัดจากธรรมชาติ วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุดิบนานาชนิด สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม และเครื่องสำอาง จากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานและผลงานวิจัย จากหลากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการสรรหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด โดยสารสกัดและวัตถุดิบของทางบริษัท จะมุ่งเน้นไปในทางสุขภาพและความปลอดภัย ทดแทนสารเคมี หรือสารสังเคราะห์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ ในการพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้น